Değerler ve Hedefler - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Değerler ve Hedefler

Merkezimizin hedefleri; Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları ve planlar yapmak ve projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.