Gerekli Belgeler - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Gerekli Belgeler

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi (KTFMYE) Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesi gereğince eğitimden ve sınavdan muaf olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen;

 1. Üst Düzey Yöneticiler;
 • Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
 • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
 • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
 1. Orta Düzey Yöneticiler;
 • Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,
 • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
 • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,
 1. Sürücüler;
 • Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
  • Başvuru sahibinin 25 Şubat 2003 tarihinden önce alınmış B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi,
  • T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

-   4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,

ile Bakanlığımıza müracaat etmeleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretini yatırmaları halinde, durumlarına uygun olan ÜDY, ODY veya SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.