İyileştirme Alanları - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
İyileştirme Alanları

Kara Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin taşımacılık sektörü ile ilgili temel görevi; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak Bakanlığın yetkilendirmesi ile karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterliliğine ilişkin olarak verilecek eğitim, yapılacak sınav ve benzeri çalışmalara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık ile yapılacak protokollere uygun şekilde yapmak olarak belirlenmiştir.