Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgelerine İlişkin KDGM-2016/1 numaralı Genelge