Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgelerine İlişkin KDGM-2016/1 numaralı Genelge - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgelerine İlişkin KDGM-2016/1 numaralı Genelge