Misyon - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Misyon

Kara Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nin taşımacılık sektörü ile ilgili temel görevi; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olarak işlem yapılmasıdır.