Önemli Hususlar - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Önemli Hususlar

ODY - UDY belgesi için müracaat eden şahısların Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü "e-devlet" şifresi ile alınmaktadır. Merkezimize müracaatlarda e-devlet şifresi ile alınan SGK hizmet dökümü bildirilmesi halinde belgeler işleme alınacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında gerekli işlem yapılacaktır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC, ODY,ÜDY) için başvuranların başvurularına ilişkin açıklamalar ve belge almaya hak kazananların listesi web sayfamızda sürekli olarak güncellenmektedir.