Tarihsel Gelişim - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Tarihsel Gelişim

T.C Ulaştırma Bakanlığı uhdesinde bulunan bir kısım iş ve işlemlerin Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmesi amacıyla yapılan yetki devrine ilişkin protokolle23.12.2005 tarihinde kurulmuştur. 1.7.2010 tarihli ek protokolle Bakanlık Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında eğitim ve /veya sınavdan muaf olanlar tarafından yapılmış/yapılacak olan mesleki yeterlik belgesi başvurularının kabulü usulüne uygun olarak incelenmesi, bu belgelerin hazırlanması, basımı, dağıtımı ve teslimatı, kaybedilen belgelerin yenilenmesi ve mesleki yeterlilik belgesi alan kişilere ait verilen tutulması yetkisini merkezimize devretmiştir.