Ücret İadesi Hakkında - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Duyurular
13 Kasım 2015 11:06

Muafiyet kapsamında SRC, ODY, ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belge alma talebinde bulunan vatandaşların müracaatlarının olumsuz sonuçlanması veya sehven ücret yatırılması nedeniyle,  gerek vatandaşlar tarafından gerekse kurum ve kuruluşlar tarafından Merkezimize ücret iade taleplerine ilişkin dilekçeler ve yazılar gelmektedir.

Üniversitemiz ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince, muafiyet kapsamındaki Mesleki Yeterlilik Belge müracaatlarının olumlu neticelenmesiyle talepte bulunulan şahıslara tanzim edilen SRC, ODY, ÜDY türü belgelerden alınan ücretlerin yarısı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına, diğer yarısı ise Merkezimiz hesabına aktarılmaktadır. Dolayısıyla, müracaatları olumlu sonuçlanan ve adına belge tanzim edilen vatandaşların Vakıfbank hesabına yaptığı ödemelerin yarısı Merkezimiz hesabına geçmektedir.

Bu kapsamda; talepte bulunan şahsıların müracaatlarının olumsuz neticelenmesiyle adlarına herhangi bir belge tanzim edilmediğinden ve dolayısıyla  talep edilen ücretlerin yarısı Merkezimiz hesabına geçmediğinden,  bahse konu ücret iadelerinin tarafımızca yapılamadığı önemle duyurulur.