Vizyon - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Vizyon

Faaliyet alanımız ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak Bakanlığın yetkilendirmesi ile karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterliliğine ilişkin olarak verilecek eğitim, yetkilendirme ve benzeri çalışmalara ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık ile yapılacak protokollere uygun şekilde yapmak olarak belirlenmiştir.