Yönetim - Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)
Yönetim

Müdür

Doç. Dr. Mithat YILMAZ

 

Merkez Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mithat YILMAZ (Müdür)

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Doç. Dr. Murat ÇETİNKAYA

Uzman Serkan YORGANCILAR

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Metin Uymaz SALAMCI Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN Teknoloji Fakültesi

Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKÇİ Gazi Eğitim Fakültesi